Produkční oblasti - plantážní káva

Produkční oblasti se rozprostírají mezi severním a jižním obratníkem, od střední a jižní Ameriky po Afriku, Arábii, Indii až k Indonésii a Oceánii.Významnou produkční oblastí se poslední dobou stává Asie.

Plantážní káva pochází vždy z konkrétní země, z konkrétní plantáže, její původ je vždy uveden. Sází na chuť a znalost zákazníka, který sám posoudí její kvalitu a vybere si tu, kterou jeho chuťové buňky nejlépe vyhodnotí. Chuť kávy je v každé zemi rozdílná. Od slabé kávy po silnou, od drsné až po jemnou, sladkou, kyselou či hořkou. Rozdíly v chutích a vůních jsou způsobeny zejména klimatickými a geografickými podmínkami, ve kterých kávovníky rostou. Plantážní káva je určena pro znalce nebo ty, kteří volí nadstandardní kvalitu.

 

Stručný přehled o oblastech plantážní kávy z naší nabídky:

Keňa

Keňa je pro běžného Evropana nepředstavitelnou směsicí chutí, barev, dojmů a vůní. Keni na divokosti přidávají stejně zvířata jako lidé. Vyprahlé pláně jsou posety hliněnými chýšemi, uspořádanými v malé vesnice a obehnané plotem z trní. Život jako by se tu zastavil před tisíci lety.
Zemědělství je základním zdrojem obživy asi 80 % Keňanů. Když nepracují na malém políčku, jehož úroda rovnou putuje na rodinný stůl, tak jsou zaměstnáni na čajových či kávových plantážích, ze kterých se sklizeň exportuje do světa. Téměř každý, kdo kdy ochutnal keňskou kávu, se k ní rád vrací. Důvodem je zřejmě skutečnost, že káva z Keni splňuje vše, co si od šálku dobré kávy slibujeme: je aromatická, v kyselosti a plnosti chuti a vůně vyvážená, a má příjemnou příchuť. Kávovníky zde rostou na tří stech tisících plantáží, které jsou položené ve vysokých nadmořských výškách. Keňa klade mimořádný důraz na dodržování jakostních standardů při pěstování, zpracování i v obchodu s kávou, protože keňská káva je dodávána jen do vybra-ných zemí Keňská káva je špičková káva s vinnou chutí, plnotvará, lehce nakyslá, s pikantním odstínem. Patří ke klasickým druhům. Je nejjemnější kávou na východoafrickém trhu.