Produkční oblasti - plantážní káva

Produkční oblasti se rozprostírají mezi severním a jižním obratníkem, od střední a jižní Ameriky po Afriku, Arábii, Indii až k Indonésii a Oceánii.Významnou produkční oblastí se poslední dobou stává Asie.

Plantážní káva pochází vždy z konkrétní země, z konkrétní plantáže, její původ je vždy uveden. Sází na chuť a znalost zákazníka, který sám posoudí její kvalitu a vybere si tu, kterou jeho chuťové buňky nejlépe vyhodnotí. Chuť kávy je v každé zemi rozdílná. Od slabé kávy po silnou, od drsné až po jemnou, sladkou, kyselou či hořkou. Rozdíly v chutích a vůních jsou způsobeny zejména klimatickými a geografickými podmínkami, ve kterých kávovníky rostou. Plantážní káva je určena pro znalce nebo ty, kteří volí nadstandardní kvalitu.

 

Stručný přehled o oblastech plantážní kávy z naší nabídky:

Malawi

Malawi je prezidentská republika nacházející se v jihovýchodní části Afriky u stejnojmenného jezera mezi Zambii, Tanzanií a Mosambikem. Obyvatelé jsou Malawijci – skoro 60 % všech obyvatel, zbytek jsou domorodé kmeny. Gramotných je jen 65 % Malawijců. V zemi jsou tři čtvrtiny křesťanů, zbytek jsou muslimové a animisté. Úředním jazykem je angličtina, v zemi se ale používají i jazyky jednotlivých kmenů. Žijí většinou na vesnicích v kulatých domcích z bláta vysušeného na slunci se střechami z čirokových došek. V tradičních venkovských rodinách je hlavou domácnosti matka. Ženy mají na starosti pěstování a sklízení manioku, čiroku a kukuřice, kterými živí své rodiny. Muži dohlížejí na dobytek a ovce nebo chodí na lov a na ryby. Mnozí pracují na tabákových nebo bavlníkových plantážích, které vlastní Evropané. Malawi má kvůli své nevýhodné pozici znemožněn jakýkoliv obchod, do země nevedou téměř žádné silnice nebo železnice. Malawi je málo rozvinutý zemědělský stát. Pěstuje se zde hlavně tabák, který tvoří až 70 % vývozu a je jediným významným vyváženým produktem. Dále se pěstuje kukuřice, káva,rýže, sorgo, batáty, bavlna, cukrová třtina, podzemnice olejná, čaj a banány. Malawi patří k nejmenším africkým zemím produkujícím kávu.
Nepražené zrno se od ostatních odrůd kávy liší odstínem. Je zbarvené jemně domodra, proto jej malawijci srovnávají se hřbety rybek. Tato káva je chuťově často přirovnávána ke kávě keňské, avšak v chuti se Malawi Pamwamba rozvine do lahodně nasládlé chuti.