Zapojili jsme se do Fair Trade.

I Vy se můžete podílet na spravedlivém obchodu. Nově jsme do našeho sortimentu zařadili kávu praženou ze zelené kávy Fair Trade – Arabica Peru (SHB EP Organics Fair Trade).

V případě Vašeho zájmu budeme výrobky Fair Trade postupně rozšiřovat.

CO JE FAIR TRADE?

Fair Trade (česky Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Definice Fair trade

Nejrozšířenější definice Fair trade byla vytvořena FINE (viz mezinárodní asociace):
"Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích. Organizace Fair trade (podporované spotřebiteli) aktivně podporují výrobce i osvětu a prosazují změny v pravidlech a ve způsobech konvenčního mezinárodního

Hlavní cíle Fair trade

• Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.

• Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.

• Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce, tak aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.

• Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.

• Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.

• Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.